MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Bloedarmoede door chronische ziekten

Bij bloedarmoede door chronische ziekten wordt de aanmaak van rode bloedcellen vertraagd. Dat komt doordat een chronische aandoening de productie van bepaalde eiwitten (cytokinen) veroorzaakt die de aanmaak van rode bloedcellen verstoren.

Een chronische ziekte leidt, vooral bij ouderen, vaak tot bloedarmoede. Door infecties, ontstekingsverschijnselen en vooral kanker wordt de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg onderdrukt. Aangezien deze onderdrukking meestal niet ernstig is, ontstaat de bloedarmoede langzaam en wordt dit pas na verloop van tijd merkbaar. Omdat het beenmerg bij zo'n chronische ziekte niet in staat is het opgeslagen ijzer in de zich ontwikkelende rode bloedcellen te gebruiken, wordt deze vorm van bloedarmoede vaak ‘anemie door chronische ziekten' genoemd.

Omdat deze vorm van bloedarmoede langzaam ontstaat en over het algemeen niet ernstig is, treden meestal weinig of geen symptomen op. Wanneer er wel symptomen optreden, zijn die meestal niet van de bloedarmoede zelf, maar van de aandoening die deze heeft veroorzaakt. Er zijn geen specifieke laboratoriumonderzoeken voor deze vorm van bloedarmoede. De diagnose wordt meestal gesteld door andere oorzaken uit te sluiten.

Omdat voor deze vorm van bloedarmoede geen specifieke behandeling bestaat, wordt de onderliggende aandoening behandeld. Toediening van extra ijzer of vitaminen heeft geen effect. In het zeldzame geval dat de bloedarmoede ernstige vormen aanneemt, kan bloedtransfusie zinvol zijn. Als alternatief kan erytropoëtine of darbepoëtine Handelsnaam
Aranesp
worden toegediend, geneesmiddelen die de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg stimuleren.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Auto-immuun hemolytische anemie

Volgende: Bloedarmoede door ernstig bloedverlies

Illustraties
Tabellen
Disclaimer