MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Hereditaire hemorragische teleangiëctasie

Hereditaire hemorragische teleangiëctasie (ziekte van Rendu-Osler-Weber) is een erfelijke aandoening van de bloedvaten waardoor deze kwetsbaar zijn en gemakkelijk gaan bloeden.

Bloedvaatjes onder de huid kunnen beschadigd raken en gaan bloeden, waardoor kleine rode tot paarsblauwe verkleuringen ontstaan, vooral in het gezicht, de lippen, het mond- en neusslijmvlies en de uiteinden van vingers en tenen. Ook kunnen ernstige neusbloedingen optreden. Kleine bloedvaatjes in het maag-darmkanaal, de urinewegen, de hersenen en het ruggenmerg kunnen ook aangetast zijn, met als gevolg bloedingen in die gebieden.

De behandeling is gericht op het stoppen van bloedingen. Middelen hiervoor zijn een drukverband, een plaatselijk geneesmiddel dat de bloedvaten vernauwt of het gebruik van lasertechnologie om het lekkende bloedvat te vernietigen. Bij een ernstige bloeding kunnen ingrijpender behandelmethoden nodig zijn. Er ontstaan vrijwel altijd nieuwe bloedingen, met ijzergebreksanemie als gevolg. Daarom moeten patiënten met hereditaire hemorragische teleangiëctasie ijzerpreparaten gebruiken.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Hemofilie

Volgende: Trombocytopenie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer