MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Witte bloedcellen (leukocyten) spelen een belangrijke rol bij de afweer van het lichaam tegen infecterende organismen en vreemde stoffen. Om het lichaam goed te kunnen verdedigen, moeten voldoende witte bloedcellen ‘bericht' krijgen dat een infecterend organisme of een vreemde stof het lichaam is binnengedrongen, naar de plaats gaan waar ze nodig zijn en daar vervolgens de schadelijke organismen of stoffen vernietigen en opruimen. (zie Biologie van het afweersysteem: Introductie en zie Biologie van het afweersysteem:Specifieke immuniteitIllustraties)

Net als andere bloedcellen worden witte bloedcellen in het beenmerg geproduceerd. Ze ontstaan uit stamcellen (precursorcellen) die na verloop van tijd uitgroeien tot een van vijf hoofdklassen witte bloedcellen: neutrofiele granulocyten, eosinofiele granulocyten, basofiele granulocyten, lymfocyten en monocyten.

Normaal gesproken worden per dag ongeveer 100 miljard witte bloedcellen gevormd. Het aantal witte bloedcellen in een gegeven hoeveelheid bloed wordt uitgedrukt als aantal cellen × 109 per liter (l) bloed. Het totale aantal witte bloedcellen ligt normaal gesproken tussen 4,3 en 10,0 × 109 (dus tussen de 4,3 en 10 miljard) per liter bloed. De verdeling van het totale aantal witte bloedcellen over elk van de vijf hoofdtypen en het totale aantal cellen per type in een gegeven hoeveelheid bloed kunnen ook worden bepaald.

Te veel of te weinig witte bloedcellen wijst op een aandoening. Bij leukopenie, een daling van het aantal witte bloedcellen tot minder dan 4 × 109/l, zijn patiënten vatbaarder voor infecties. Leukocytose, een toename van het aantal witte bloedcellen tot meer dan 11 × 109/l, kan het gevolg zijn van de normale lichaamsreactie bij de bestrijding van een infectie. Het aantal witte bloedcellen kan echter ook toenemen wanneer het regelsysteem voor de aanmaak van witte bloedcellen verstoord is en onrijpe of afwijkende witte bloedcellen in het bloed terechtkomen.

Bij sommige aandoeningen van de witte bloedcellen is slechts één van de vijf typen witte bloedcellen betrokken, bij andere ziekten een paar typen of alle vijf typen tegelijk. Aandoeningen van de neutrofiele granulocyten en van de lymfocyten komen het meest voor. Ziekten waarbij monocyten en eosinofiele granulocyten betrokken zijn, komen minder vaak voor. Ziekten waarbij basofiele granulocyten betrokken zijn, zijn zeldzaam.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Basofiele-granulocytenstoornissen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer