MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Neutrofiele leukocytose

Neutrofiele leukocytose is een abnormaal hoog aantal neutrofiele granulocyten in het bloed.

Neutrofiele granulocyten helpen het lichaam bij de bestrijding van infecties en bij de wondgenezing. Neutrofiele granulocyten kunnen in aantal toenemen in reactie op diverse omstandigheden of aandoeningen. In veel gevallen is het verhoogde aantal neutrofiele granulocyten een noodzakelijke lichaamsreactie waarmee wordt gepoogd een wond te genezen of een binnendringend micro-organisme of vreemde stof af te weren. Bij infecties door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kan het aantal neutrofiele granulocyten in het bloed toenemen. Ook kan dit aantal toenemen bij iemand met een letsel, zoals een gebroken heup of een brandwond. Ontstekingsziekten, waaronder auto-immuunziekten als reumatoïde artritis, kunnen een toename van het aantal en de activiteit van neutrofiele granulocyten veroorzaken. Sommige geneesmiddelen, zoals corticosteroïden, kunnen eveneens tot een verhoogd aantal neutrofiele granulocyten in het bloed leiden. Bij myeloïde leukemie kan het aantal onrijpe of rijpe neutrofiele granulocyten in het bloed toenemen.

Wanneer een verhoogd aantal neutrofiele granulocyten wordt vastgesteld, wordt een bloedmonster microscopisch onderzocht om na te gaan of het beenmerg onrijpe neutrofiele granulocyten (myeloblasten) in de bloedbaan brengt. De aanwezigheid van onrijpe neutrofiele granulocyten in de bloedbaan kan duiden op een aandoening van het beenmerg, zoals leukemie. Wanneer onrijpe neutrofiele granulocyten in het bloed worden aangetroffen, wordt meestal een beenmergmonster genomen (beenmergbiopsie). (zie Symptomen en diagnostisch onderzoek bij bloedziekten: Beenmergonderzoek)

Een verhoogd aantal rijpe neutrofiele granulocyten in het bloed vormt op zichzelf meestal geen probleem. Daarom wordt de behandeling gericht op de aandoening of de omstandigheid die de oorzaak is van het verhoogde aantal neutrofiele granulocyten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Monocytenstoornissen

Volgende: Neutropenie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer