MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Lymfomen zijn vormen van kanker die uitgaan van lymfocyten in het lymfatische systeem en de bloedvormende organen.

Lymfomen zijn vormen van kanker van het specifieke type witte bloedcel dat ‘lymfocyt' wordt genoemd. Dit zijn cellen die infecties bestrijden. Lymfomen kunnen zich uit B- of T-lymfocyten ontwikkelen. T-lymfocyten zijn belangrijk bij de regulering van het immuunsysteem en de bestrijding van virusinfecties. B-lymfocyten produceren antilichamen.

Lymfocyten verplaatsen zich via de bloedbaan en een netwerk van buisvormige kanaaltjes (lymfevaten) (zie Biologie van het afweersysteem:Specifieke immuniteitIllustraties) naar alle delen van het lichaam. Verspreid over het gehele netwerk van lymfevaten bevinden zich lymfeklieren, waar zich ophopingen van lymfocyten bevinden. Lymfocyten die kwaadaardig worden (lymfoomcellen), kunnen zich tot één lymfeklier beperken, maar kunnen zich ook naar het beenmerg, de milt en vrijwel alle andere organen verspreiden.

De twee hoofdtypen lymfomen zijn het hodgkinlymfoom, beter bekend als ‘ziekte van Hodgkin', en de groep non-hodgkinlymfomen. Non-hodgkinlymfomen komen vaker voor dan de ziekte van Hodgkin. Het Burkitt-lymfoom en mycosis fungoides zijn subtypen van het non-hodgkinlymfoom.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Non-hodgkinlymfomen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer