MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Een kankergezwel bestaat uit een groep cellen (meestal uitgegroeid uit één cel) waarvan de normale regelmechanismen verloren zijn gegaan en die daardoor ongecontroleerd groeien. Kankercellen kunnen in alle weefsels van alle organen ontstaan. Naarmate kankercellen groeien en zich vermenigvuldigen, ontstaat een ophoping van kwaadaardig weefsel (een tumor) die in het omliggende gezonde weefsel ingroeit en dit vernietigt. De term ‘tumor' betekent abnormale groei of abnormale massa. Een tumor kan kwaadaardig (maligne) of goedaardig (benigne) zijn. Kankercellen kunnen zich van de plaats waar ze ontstaan (primaire tumor) door het hele lichaam uitzaaien (metastaseren).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Hoe kanker ontstaat en zich verspreidt

Illustraties
Tabellen
Disclaimer