MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Bij kanker kunnen vele verschillende symptomen optreden. Sommige symptomen zijn nauwelijks merkbaar, andere zijn zeer nadrukkelijk aanwezig. Sommige symptomen ontstaan al in een vroeg stadium van de ziekte en zijn dan ook belangrijke waarschuwingssignalen, die door een arts nader moeten worden onderzocht. Andere symptomen ontstaan pas als de tumor zich verder heeft ontwikkeld en hebben geen nut bij de vroege opsporing van kanker. Weer andere symptomen, zoals misselijkheid, gebrek aan eetlust, vermoeidheid en braken, kunnen het gevolg zijn van de behandeling, maar kunnen ook waarschuwingssignalen zijn. Er zijn symptomen die bij vele of vrijwel alle vormen van kanker voorkomen, maar er zijn ook symptomen die specifiek bij een bepaalde vorm van kanker horen en bij de plaats waar de tumor groeit.

Met screeningsprogramma's kan kanker in een vroeg stadium worden opgespoord en gediagnosticeerd. Hoe eerder kanker wordt vastgesteld, des te groter is de kans dat de behandeling succes heeft.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Diagnose

Illustraties
Tabellen
Disclaimer