MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Effecten van het ouder worden

Het afweersysteem verandert het gehele leven door. Bij de geboorte is de specifieke immuniteit niet volledig ontwikkeld. Pasgeborenen hebben echter wel wat antilichamen, die afkomstig zijn van de moeder en tijdens de zwangerschap de placenta zijn gepasseerd. Deze antilichamen beschermen pasgeborenen tegen infecties totdat hun eigen afweersysteem zich volledig ontwikkelt. Pasgeborenen die borstvoeding ontvangen, krijgen via de moedermelk ook antilichamen van de moeder.

Naarmate mensen ouder worden, wordt het afweersysteem minder effectief. Het vermogen lichaamseigen van lichaamsvreemd te onderscheiden neemt af. Als gevolg daarvan komen auto-immuunziekten meer voor. Macrofagen vernietigen bacteriën, kankercellen en andere antigenen langzamer. Dit kan de oorzaak ervan zijn dat kanker vaker voorkomt bij oudere mensen. T-lymfocyten reageren minder snel op antigenen en er zijn minder lymfocyten die in staat zijn op nieuwe antigenen te reageren. Wanneer ouderen daarom aan een nieuw antigeen worden blootgesteld, is het lichaam minder goed in staat het te herkennen en zich er tegen te verweren.

Ouderen hebben kleinere hoeveelheden complementeiwitten dan jongeren, vooral tijdens bacteriële infecties. De hoeveelheid antilichaam die als respons op een antigeen wordt geproduceerd en het vermogen van het antilichaam zich aan het antigeen te binden, neemt af. Deze veranderingen kunnen deels verklaren waarom longontsteking, griep, infectieuze endocarditis en tetanus vaker bij ouderen voorkomen en vaker de dood tot gevolg hebben. De kans dat vaccins bij oudere mensen immuniteit bewerkstelligen is ook kleiner.

Deze veranderingen in de immuunfunctie kunnen er toe bijdragen dat oudere mensen gevoeliger zijn voor sommige infecties en vormen van kanker.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Niet-specifieke immuniteit

Illustraties
Tabellen
Disclaimer