MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)

Primaire laattijdig optredende hypogammaglobulinemie is een verworven immunodeficiëntie die resulteert in zeer geringe hoeveelheden antilichamen ondanks een normaal aantal B-lymfocyten.

Deze aandoening ontwikkelt zich meestal tussen het 10e en 20e levensjaar. Bij sommige patiënten met deze aandoening functioneren de T-lymfocyten niet goed. Recidiverende longinfecties, vooral pneumonie, komen vaak voor. Vaak ontstaan er auto-immuunziekten, onder andere de ziekte van Addison, schildklierontsteking (thyreoïditis) en reumatoïde artritis. Er kan diarree optreden en voedingsstoffen worden soms niet goed uit het maag-darmkanaal opgenomen.

Gedurende het gehele leven worden immunoglobulinen via infusie toegediend en ter behandeling van infecties worden onmiddellijk antibiotica gegeven. De levensduur kan verkort zijn.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Immunodeficiëntie door miltaandoeningen

Volgende: Selectief tekort aan antilichamen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer