MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen

Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen is een immunodeficiëntie waarbij de productie van antilichamen door een zuigeling is vertraagd.

Bij de geboorte is het afweersysteem niet volledig ontwikkeld. De meeste antilichamen bij zuigelingen zijn door de moeder aangemaakt en via de placenta aan het dan nog ongeboren kind doorgegeven. Antilichamen van de moeder beschermen zuigelingen tegen infectie totdat deze hun eigen antilichamen gaan aanmaken, gewoonlijk tegen de leeftijd van zes maanden. Zuigelingen met voorbijgaande hypogammaglobulinemie gaan pas later antilichamen produceren. Hierdoor dalen de hoeveelheden antilichamen tussen de drie tot zes maanden en worden weer normaal rond de 12 tot 36 maanden. Deze aandoening komt vaker voor bij te vroeg geboren baby's, doordat ze minder antilichamen van de moeder hebben gekregen. Hoewel de aandoening al bij de geboorte bestaat, is deze niet erfelijk.

De meeste zuigelingen met de aandoening maken enkele antilichamen zelf aan. Daardoor hebben ze geen problemen met infecties en hebben ze geen behandeling nodig. Sommige zuigelingen hebben echter vaak infecties, vooral als ze te vroeg geboren zijn. Behandeling met immunoglobuline kan infecties voorkomen en genezen en wordt meestal gedurende 6 tot 12 maanden gegeven. Zo nodig worden antibiotica gegeven. De levensduur wordt niet beïnvloed.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Syndroom van Wiskott-Aldrich

Volgende: X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)

Illustraties
Tabellen
Disclaimer