MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Levertransplantatie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Levertransplantatie

Voor mensen van wie de lever niet meer functioneert, is een levertransplantatie de enige optie. Een complete lever kan alleen worden verkregen van een overleden persoon, maar een levende donor kan wel een deel van de lever afgestaan. Een donorlever kan gedurende 8 tot 15 uur worden bewaard en soms zelfs wel 24 uur. Sommige mensen overlijden voor er een geschikte lever beschikbaar komt.

Ongeveer 80% van de ontvangers van een levertransplantaat is na ten minste 1 jaar nog in leven. De meeste ontvangers zijn patiënten van wie de lever is vernietigd door primaire biliaire cirrose, hepatitis of het gebruik van een geneesmiddel dat giftig is voor de lever (zoals hoge doses paracetamol). Mensen van wie de lever is vernietigd door alcoholisme kunnen een transplantaat krijgen als ze stoppen met drinken. Bij patiënten met primaire biliaire cirrose is levertransplantatie vaak levensreddend. Bij patiënten met leverkanker heeft levertransplantatie zelden succes. De kanker keert meestal terug in de getransplanteerde lever of ergens anders. Minder dan 20% van de ontvangers met leverkanker is na 1 jaar nog in leven. Bij patiënten met virale hepatitis infecteert het virus vaak de getransplanteerde lever.

De beschadigde lever wordt via een incisie in de buik verwijderd. Vervolgens wordt de donorlever op zijn plaats gebracht en verbonden met de bloedvaten en galwegen van de ontvanger. Meestal zijn bloedtransfusies nodig. De operatie duurt meestal 4½ uur of langer en de patiënt verblijft 7 tot 12 dagen in het ziekenhuis.

Levertransplantaten worden iets minder sterk afgestoten dan transplantaten van andere organen, zoals de nier en het hart. Toch moeten na de transplantatie immunosuppressiva worden gebruikt. Als de ontvanger een vergrote lever, pijn, koorts of geelzucht krijgt, misselijk wordt of als door bloedonderzoek een afwijkende leverfunctie wordt aangetoond, kan een naaldbiopsie worden uitgevoerd. Aan de hand van de uitslag van de biopsie kan worden vastgesteld of de lever wordt afgestoten en of de behandeling met de immunosuppressiva moet worden aangepast.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Harttransplantatie

Volgende: Long- en hart-longtransplantatie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer