MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Micro-organismen, zoals bacteriën en virussen, zijn kleine levende organismen die overal aanwezig zijn. Ondanks hun overweldigende aanwezigheid zijn relatief weinig van de duizenden soorten micro-organismen ziekmakend en dringen bij de mens naar binnen om zich in het lichaam te vermeerderen en ziekte te veroorzaken.

Veel micro-organismen leven op de huid, in de mond, in de bovenste luchtwegen, de darmen en de geslachtsorganen (vooral de vagina) zonder ziekte te veroorzaken. Of een micro-organisme onschadelijk blijft of binnendringt en ziekte veroorzaakt, hangt af van de aard van het micro-organisme en van de afweer van de betreffende persoon.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer