MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Preventie van infectie

Verschillende maatregelen helpen mensen tegen infectie te beschermen. Handenwassen is een effectieve manier om de overdracht van infectieuze micro-organismen van de ene persoon op de andere te voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor mensen die met voedsel omgaan of die vaak lichamelijk contact met anderen hebben. Aan mensen die bij ernstig zieke ziekenhuispatiënten op bezoek komen, kan worden gevraagd de handen te wassen, een ziekenhuisjas en handschoenen aan te trekken en een gezichtsmasker voor te doen alvorens de kamer binnen te gaan.

Soms worden antibiotica gegeven ter voorkoming van een infectie. Deze preventieve maatregel wordt ‘profylaxe' genoemd. Antibiotica worden voorafgaand aan tandheelkundige behandelingen profylactisch gegeven aan mensen met hartklepafwijkingen. (zie Infectieuze endocarditis:IntroductieTabellen)

Ook bij bepaalde operaties, vooral buikoperaties of orgaantransplantaties, is toediening van antibioticaprofylaxe zinvol. Een ander voorbeeld van deze preventieve medicijnen zijn geneesmiddelen die ter voorkoming van malaria profylactisch worden voorgeschreven.

Vaccinatie kan ook infecties voorkomen. (zie Vaccinatie: Introductie)

Mensen met een verhoogd risico van infecties (vooral zuigelingen, kinderen, ouderen, mensen zonder milt en mensen met andere afweerstoornissen, zoals aidspatiënten) dienen alle vaccinaties te krijgen die nodig zijn om het risico te verkleinen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Ontwikkeling van infectie

Volgende: Ziekenhuisinfecties

Illustraties
Tabellen
Disclaimer