MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Infecties bij mensen met een verminderde afweer

Veel geneesmiddelen, overige medische behandelingen en ziekten kunnen de natuurlijke afweer van het lichaam verstoren. Een dergelijke verstoring kan leiden tot infecties, die zelfs kunnen worden veroorzaakt door micro-organismen die normaal op of in het lichaam leven zonder schade te veroorzaken.

Personen met brandwonden hebben een groter risico van infectie, doordat de beschadigde huid niet kan voorkomen dat schadelijke micro-organismen het lichaam binnendringen. Mensen die medische ingrepen ondergaan waarbij lichaamsvreemd materiaal in het lichaam wordt ingebracht, hebben eveneens een verhoogd risico van infectie. Dergelijke ingrepen zijn onder andere het inbrengen van een katheter in de urinewegen of een bloedvat, of van een buis in de luchtpijp. Veel geneesmiddelen kunnen het afweersysteem onderdrukken, waaronder middelen tegen kanker (chemotherapie), middelen die worden gebruikt om orgaanafstoting na een transplantatie te voorkomen (zoals azathioprine Handelsnaam
Imuran
, methotrexaat Handelsnaam
Emthexate
Ledertrexate
en ciclosporine Handelsnaam
Sandimmune
Neoral
) en corticosteroïden (zoals prednison Handelsnaam
Prednison
). Ook radiotherapie kan het afweersysteem onderdrukken, vooral wanneer het beenmerg wordt bestraald.

Het vermogen om bepaalde infecties te bestrijden neemt sterk af bij aidspatiënten, vooral in een laat stadium van de ziekte. (zie Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Introductie)

Aidspatiënten hebben vooral een risico van opportunistische infecties (infecties door micro-organismen die in het algemeen geen infectie veroorzaken bij mensen met een gezonde afweer). Ze kunnen ook ernstiger ziek worden bij veel algemeen voorkomende infecties.

Bij ouderen is het risico van infecties groter en het verloop meestal ernstiger dan bij jongeren, waarschijnlijk doordat bij het ouder worden de effectiviteit van het afweersysteem afneemt. (zie Biologie van het afweersysteem: Effecten van het ouder worden)

Veel chronische aandoeningen die bij ouderen voorkomen, zoals chronisch obstructieve longziekte (chronic obstructive pulmonary disease, COPD), kanker en diabetes mellitus, verhogen eveneens het risico van infectie. Bovendien hebben ouderen meer kans in een ziekenhuis of verpleeghuis te worden opgenomen, waar ze een groter risico hebben een ernstige infectie op te lopen. Omdat in ziekenhuizen veelvuldig antibiotica worden toegediend, kunnen micro-organismen die tegen antibiotica bestand (‘resistent') zijn, er goed gedijen. Infecties met deze micro-organismen zijn vaak moeilijker te behandelen dan infecties die de mensen thuis oplopen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Commensale flora

Volgende: Ontwikkeling van infectie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer