MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Ziekenhuisinfecties
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Ziekenhuisinfecties

In een ziekenhuis doen zich vaak omstandigheden voor waardoor infecties worden bevorderd. Voorbeelden hiervan zijn: vermindering van de weerstand (door ziekten, zoals kanker, of door medicijngebruik), wonden waardoor de huid niet meer intact is (bij trauma of door operatie), instrumentatie (bij het gebruik van katheters of intravasale lijnen) en circulatie van antibioticaresistente micro-organismen (door veelvuldig gebruik van antibiotica). Een infectie die ten gevolge van een ziekenhuisopname is opgelopen, wordt een ‘ziekenhuisinfectie' ofwel ‘nosocomiale infectie' genoemd. Om dit soort infecties zoveel mogelijk te voorkomen, hanteert elk ziekenhuis in Nederland eigen protocollen, die samen het infectiebeleid van het ziekenhuis vormen. Modellen voor dergelijke infectiepreventie-protocollen worden opgesteld door de landelijke Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP).

illustrative-material.sidebar 5

Infectie door medische hulpmiddelen

Infectie wordt meestal gezien als de reactie die optreedt wanneer micro-organismen het lichaam binnendringen en zich aan specifieke cellen binden. Micro-organismen kunnen zich echter ook hechten aan medische hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht, bijvoorbeeld katheters, kunstgewrichten en hartklepprothesen, waarna deze organismen zich vermeerderen. De micro-organismen kunnen op het medische hulpmiddel aanwezig zijn wanneer dit wordt ingebracht als het hulpmiddel per ongeluk besmet was geraakt. Of, wat vaker het geval lijkt te zijn, infecterende organismen kunnen vanaf een andere plaats door de bloedbaan worden verspreid en zich hechten op een reeds geïmplanteerd hulpmiddel. Omdat geïmplanteerd materiaal geen natuurlijke afweer heeft, kunnen de micro-organismen zich daarop gemakkelijk vermeerderen en zo ziekte veroorzaken.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Preventie van infectie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer