MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Regelmatig dringen bacteriën de bloedbaan binnen (een aandoening die ‘bacteriëmie' of, indien er ook symptomen zijn, ‘bloedvergiftiging' wordt genoemd), maar meestal gaat het slechts om een klein aantal bacteriën tegelijk en ontstaan er geen symptomen. De meeste bacteriën die de bloedbaan binnendringen, worden door de witte bloedcellen snel verwijderd. (zie Biologie van het afweersysteem: Introductie)

Soms zijn er echter te veel bacteriën om te kunnen worden verwijderd en dan ontstaat een infectie. Een infectie die zich massaal via de bloedbaan verspreidt, wordt ‘sepsis' genoemd en veroorzaakt ernstige symptomen. Sepsis kan leiden tot een levensbedreigende situatie die ‘septische shock' wordt genoemd.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Bacteriëmie en sepsis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer