MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Resistentie tegen antibiotica

Evenals alle levende organismen veranderen bacteriën na verloop van tijd wat betreft hun respons op omgevingsfactoren. Als gevolg van het wijdverbreide gebruik en misbruik van antibiotica in de moderne samenleving worden bacteriën voortdurend aan deze stoffen blootgesteld. Hoewel veel bacteriën bij blootstelling aan antibiotica worden gedood, ontwikkelen sommige echter resistentie tegen de effecten van de geneesmiddelen. De bacterie Staphylococcus aureus(een veelvoorkomende oorzaak van huidinfecties) was bijvoorbeeld 50 jaar geleden zeer gevoelig voor penicilline. In de loop der jaren ontwikkelden stammen van Staphylococcus aureus een enzym dat penicilline kon afbreken, waardoor het geneesmiddel ineffectief werd. Onderzoekers reageerden door een vorm van penicilline te ontwikkelen die het enzym niet kon afbreken, maar na enkele jaren paste de bacterie zich aan en werd ook resistent tegen deze variant van penicilline. Bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica door middel van verschillende mechanismen.

Medisch onderzoekers zijn voortdurend bezig effectieve geneesmiddelen te ontwikkelen waarmee bacteriën kunnen worden bestreden. De ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën kan worden beperkt door alleen antibiotica te gebruiken wanneer dit nodig is (dus niet voor virusinfecties als verkoudheid of griep) en de voorgeschreven kuur volledig af te maken.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Gebruik van antibiotica

Volgende: Selectie van een antibioticum

Illustraties
Tabellen
Disclaimer