MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Gebruik van antibiotica

Ter bestrijding van ernstige bacteriële infecties worden antibiotica meestal eerst intraveneus toegediend. Wanneer de infectie onder controle is, kunnen de meeste antibiotica oraal worden ingenomen. Minder ernstige infecties kunnen vanaf het begin met orale antibiotica worden behandeld. Antibiotica moeten worden gebruikt totdat het infecterende micro-organisme geheel uit het lichaam is verwijderd. Dat kan veel langer duren dan het verdwijnen van de symptomen. Antibiotica worden zelden gedurende minder dan 5 dagen gegeven (een uitzondering vormen bepaalde ongecompliceerde urineweginfecties en zogenaamde ‘langwerkende antibiotica'). Wanneer de behandeling te snel wordt gestaakt, kan de infectie weer opvlammen of kunnen antibioticaresistente bacteriën ontstaan.

Een arts, verpleegkundige of apotheker kan uitleggen hoe het voorgeschreven antibioticum moet worden gebruikt. Sommige antibiotica moeten op een lege maag worden ingenomen, terwijl andere met voedsel moeten worden gebruikt. Metronidazol Handelsnaam
Flagyl
Elyzol
Metrogel
Rozex
, een veel gebruikt antibioticum, veroorzaakt een onaangename reactie met alcohol. Ook kunnen sommige antibiotica een wisselwerking vertonen met andere geneesmiddelen die een patiënt gebruikt, waardoor de effectiviteit van het antibioticum of de andere geneesmiddelen afneemt of de bijwerkingen toenemen. Sommige antibiotica maken de huid extra gevoelig voor zonlicht.

Naast behandeling van bestaande infecties worden antibiotica soms ook gebruikt om infecties te voorkomen (profylaxe). Antibiotica kunnen worden gebruikt om meningitis te voorkomen bij mensen die contact hebben gehad met iemand met meningitis. Sommige mensen met een hartklepgebrek of kunstkleppen nemen antibiotica in voorafgaand aan een operatie of tandheelkundige ingrepen om te voorkomen dat bacteriën de beschadigde kleppen infecteren. Profylactische antibiotica kunnen ook worden voorgeschreven aan patiënten met een verminderde afweer, zoals leukemiepatiënten, kankerpatiënten die chemotherapie krijgen of aidspatiënten. Patiënten die een operatie ondergaan met een verhoogd risico van infectie (zoals implantatie van orthopedische prothesen of darmoperaties), krijgen vaak ook preventief antibiotica toegediend. Om effectief te zijn en om de resistentie van bacteriën te voorkomen, dient antibioticaprofylaxe slechts gedurende korte tijd te worden toegepast.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Bijwerkingen en allergieën

Volgende: Resistentie tegen antibiotica

Illustraties
Tabellen
Disclaimer