MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Ehrlichioses

Ehrlichioses zijn door teken overgebrachte infecties waarbij plotseling koorts, rillingen, hoofdpijn en een algeheel gevoel van ziekte (malaise) optreden. Deze infecties komen zelden in Nederland voor.

Ehrlichiae lijken zeer sterk op Rickettsiae: het zijn bacteriën die alleen in de cellen van een dier of mens kunnen leven. Anders dan Rickettsiae leven Ehrlichiae echter in witte bloedcellen (zoals granulocyten en monocyten). Verschillende soorten Ehrlichiae leven in verschillende typen witte bloedcellen. In het algemeen echter lijken de symptomen bij de verschillende ehrlichioses zeer sterk op elkaar en wordt op overeenkomstige manier de diagnose gesteld en de infectie behandeld.

Ehrlichioses komen in de Verenigde Staten en West-Europa (zelden in Nederland) voor, maar treden het meest op in het middenwesten en in de zuidoostelijke en centraal gelegen staten in het zuiden van de Verenigde Staten. Ehrlichioses ontstaan meestal tussen het voorjaar en de late herfst, wanneer de teken het actiefst zijn.

Symptomen, diagnose en behandeling

Ehrlichioses beginnen 1 tot 2 weken na een tekenbeet. De eerste symptomen zijn koorts, ernstige hoofdpijn, pijn in het lichaam en malaise. In het beloop van de ziekte kan de patiënt gaan braken en diarree krijgen. Tevens kan verwardheid optreden en zelfs coma. Soms ontstaan hoest en ademhalingsmoeilijkheden. Huiduitslag komt veel minder vaak voor dan bij rickettsia-infectie. Overlijden als gevolg van de infectie gebeurt niet vaak, maar kan voorkomen bij mensen met een verminderde afweer of bij patiënten die niet snel genoeg zijn behandeld.

Iemand met een ehrlichia-infectie kan een laag aantal witte bloedcellen hebben, een laag aantal rode bloedcellen (anemie) en gestoorde stolling, maar deze bevindingen komen ook bij veel andere ziekten voor. Bloedonderzoek op antilichamen tegen Ehrlichiae kan zinvol zijn, maar geeft meestal pas enkele weken na het begin van de ziekte positieve resultaten. Polymerasekettingreactie (PCR), een onderzoek waarbij het DNA van het micro-organisme in het bloed wordt aangetoond, kan zinvoller zijn. Soms bevatten iemands witte bloedcellen kenmerkende stippen (morulae) die onder een microscoop zichtbaar zijn. De aanwezigheid van morulae bevestigt de diagnose ‘ehrlichiosis', maar vaak zijn ze niet zichtbaar.

De behandeling wordt vaak gestart op basis van de symptomen. Tetracycline Handelsnaam
Tetracycline
, doxycycline Handelsnaam
Vibramycin
Dagracycline
Dumoxin
Unidox
Vibra‑S
en chlooramfenicol Handelsnaam
Globenicol
zijn effectief tegen ehrlichioses.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Rocky Mountain spotted fever

Illustraties
Tabellen
Disclaimer