MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Babesiosis
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Babesiosis

Babesiosis is een infectie van de rode bloedcellen die wordt veroorzaakt door de eencellige parasiet Babesia.

Babesiosis wordt door dezelfde teek overgebracht die de ziekte van Lyme overbrengt. Hoewel infectie bij dieren met deze parasiet algemeen voorkomt, gebeurt het maar zelden dat mensen worden geïnfecteerd. De meeste gevallen van babesiosis in de Verenigde Staten (die worden opgelopen op de eilanden voor de kust van New York en Massachusetts) zijn niet ernstig. De ziekte komt ook in Europa voor. In Nederland zijn in enkele gebieden lage percentages besmette teken aangetroffen, maar er is nog geen patiënt bekend.

Babesia leeft in de rode bloedcellen en vernietigt deze, wat tot koorts, hoofdpijn en spierpijn leidt. De afbraak van rode bloedcellen kan bloedarmoede veroorzaken.

Bij mensen van wie de milt is verwijderd, is het risico van ernstige ziekte en overlijden groot. Bij deze patiënten lijkt babesiosis op malaria en gaat gepaard met hoge koorts, bloedarmoede, donkere urine, geelzucht en nierinsufficiëntie. Een patiënt met een functionerende milt heeft meestal een lichte vorm van de ziekte die zonder behandeling verdwijnt.

Om de diagnose ‘babesiosis' te stellen wordt een bloedmonster onder een microscoop onderzocht. De behandeling bestaat uit toediening van kinine en clindamycine Handelsnaam
Dalacin
. Een alternatieve combinatie is atovaquon Handelsnaam
Wellvone
met azitromycine Handelsnaam
Zithromax
.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Ascariasis

Volgende: Cryptosporidiose

Illustraties
Tabellen
Disclaimer