MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Sporotrichose

Sporotrichose is een infectie die wordt veroorzaakt door de schimmel Sporothrix schenckii.

Sporothrix komt vooral voor op rozenstruiken, berberisstruiken, veenmos en andere bodembedekkers. Boeren, tuinders en hoveniers worden het vaakst geïnfecteerd, meestal door een klein steekwondje. De infectie is in West-Europa zeer zeldzaam.

Sporotrichose tast vaak de huid en nabijgelegen lymfevaten aan. Zeer zelden worden skelet, gewrichten, longen of andere organen geïnfecteerd.

Symptomen en diagnose

Een infectie van de huid begint vaak op een vinger als een kleine, niet gevoelige knobbel (nodulus) die langzaam groter wordt en vervolgens een zweer wordt. Gedurende de volgende dagen of weken verspreidt de infectie zich door de lymfevaten van de vinger, hand en arm naar de lymfeklieren, waarbij langs het gehele verspreidingsgebied knobbels en zweren ontstaan. Zelfs in dit stadium heeft de patiënt weinig of geen pijn. Meestal zijn er geen andere symptomen.

Een infectie in de longen kan longontsteking veroorzaken, met lichte pijn op de borst en hoesten. Longinfectie treedt meestal op bij mensen die al een andere longziekte hebben, zoals emfyseem. Gewrichtsinfectie veroorzaakt zwelling en maakt beweging pijnlijk. In zeldzame gevallen ontwikkelt zich een infectie op andere plaatsen.

Sporotrichose wordt vermoed op grond van de kenmerkende knobbels en zweren. De diagnose wordt bevestigd door kweken en aantonen van Sporothrix in monsters van geïnfecteerd weefsel.

Prognose en behandeling

Sporotrichose die de huid aantast, verspreidt zich zeer langzaam en is zelden dodelijk. De huidinfectie wordt met oraal in te nemen itraconazol Handelsnaam
Trisporal
behandeld. Ook kan orale kaliumjodide worden voorgeschreven, maar dat is minder effectief en veroorzaakt bij de meeste patiënten bijwerkingen (zoals huiduitslag, een loopneus en ontsteking van de ogen, mond en keel). Infectie van de longen en botten kan ook met itraconazol Handelsnaam
Trisporal
worden behandeld. Voor levensbedreigende infectie door het gehele lichaam kan amfotericine B Handelsnaam
Fungizone
Amphocil
Ambisome
intraveneus worden toegediend.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Paracoccidioïdomycose

Illustraties
Tabellen
Disclaimer