MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Hemorragische koorts
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Hemorragische koorts

Hemorragische koortsen vormen een groep ernstige infecties die worden veroorzaakt door bepaalde virussen en die door bloedingen worden gekenmerkt.Ebola- en Marburg-virus zijn twee gevaarlijke Afrikaanse virussen die bij de filovirussen worden ingedeeld. De natuurlijke gastheren (het reservoir of de soort waarin het virus zich in de natuur handhaaft) van deze virussen zijn niet bekend. Tot nu toe hebben zich geen infecties van mensen voorgedaan in de Verenigde Staten en in Nederland.

Beide virussen worden van de ene persoon op de andere overgebracht door contact met bloed of geïnfecteerde lichaamsweefsels. Overdracht van de ene persoon op de andere treedt op wanneer gezinsleden en zorgverleners in contact komen met bloed en uitscheidingsproducten van geïnfecteerde mensen.

Symptomen zijn onder andere koorts, braken, diarree, bloedingen en bewusteloosheid. Beide infecties zijn vaak dodelijk. Het sterftecijfer varieert van 25% voor het Marburg-virus tot 80 tot 90% voor sommige stammen van het ebolavirus.

Er is geen specifieke behandeling voor deze infecties behalve algemene ondersteunende maatregelen voor de patiënt. Strikte isolatie is nodig om verdere verspreiding te voorkomen. Er is altijd de angst dat deze virussen zich van lokale uitbraken naar grote gebieden zullen verspreiden. Dit is tot nu toe echter nog niet gebeurd.

Lassakoorts en de Zuid-Amerikaanse hemorragische koortsen zijn infecties die door arenavirussen worden veroorzaakt. Deze infecties worden door knaagdieren op de mens overgebracht of van de ene persoon op de andere. Lassakoorts komt voornamelijk in West-Afrika voor. De Zuid-Amerikaanse koortsen blijven meestal beperkt tot Bolivia en Argentinië.

De infecties veroorzaken koorts, pijn op de borst, door het gehele lichaam verspreide pijn en braken. Bloeding uit mond, neus en maag-darmkanaal komt veel voor bij de Zuid-Amerikaanse hemorragische koortsen. Duidelijke bloeding komt minder vaak voor bij lassakoorts, maar kleine puntbloedingen zijn vaak onder de huid aanwezig. Wanneer de patiënt overlijdt, is dat meestal het gevolg van shock die wordt veroorzaakt door verspreid weglekken van vocht uit de bloedvaten. Deze infecties zijn vaak dodelijk en vereisen strikte isolatie van ziektegevallen om overdracht op zorgverleners en gezinsleden te voorkomen. Een experimenteel vaccin is effectief tegen sommige van de Zuid-Amerikaanse hemorragische koortsen. Het antivirale middel ribavirine Handelsnaam
Virazole
geneest de infectie niet, maar reduceert het sterftepercentage.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Hantavirusinfectie

Volgende: Infectie met het Epstein-Barr-virus

Illustraties
Tabellen
Disclaimer