MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

De huid vormt een buitengewoon goede barrière tegen bacteriële infecties. Hoewel er veel bacteriën op de huid leven of met de huid in contact komen, zullen deze normaal gesproken niet in staat zijn een infectie te veroorzaken. Wanneer er wel een bacteriële infectie ontstaat, kan deze in grootte uiteenlopen van een klein plekje tot het gehele lichaamsoppervlak. Ook de ernst kan variëren, van onschuldig tot levensbedreigend.

De huid kan door veel soorten bacteriën worden geïnfecteerd. Stafylokokken en streptokokken komen het meest voor. Huidinfecties, veroorzaakt door minder algemeen voorkomende bacteriën, kunnen in ziekenhuizen of verpleeghuizen ontstaan, tijdens tuinieren of zwemmen in een vijver, meer of zee.

Sommige mensen hebben meer kans om een huidinfectie te krijgen. Diabetespatiënten bijvoorbeeld hebben vaak een slechte bloedtoevoer naar in het bijzonder de handen en voeten en hun witte bloedcellen zijn vanwege de hoge glucosespiegel in het bloed minder goed in staat infecties te bestrijden. Patiënten met aids of een andere immuunstoornis en patiënten die chemotherapie krijgen, lopen eveneens een verhoogd risico door hun verzwakte immuunsysteem. Wanneer de huid ontstoken of beschadigd is door zonlicht, krabben of andere oorzaken, raakt deze eerder geïnfecteerd. In feite maakt elke beschadiging van de huid iemand vatbaar voor een infectie.

Een bacteriële infectie kan worden voorkomen door de huid intact en schoon te houden en door snijwonden of schrammen met water en zeep te wassen en te bedekken met een steriel verband. Crèmes en zalven met antibiotica kunnen op de open huidplekken worden aangebracht om het weefsel vochtig te houden en het binnendringen van bacteriën te voorkomen. Als er een infectie ontstaat, kunnen kleine gebieden worden behandeld met een crème met antibiotica. Bij grotere aangetaste gebieden zijn orale of intraveneuze antibiotica nodig. Abcessen (etterbuilen) worden door een arts geopend om de pus te laten afvloeien. Dood weefsel wordt chirurgisch verwijderd.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Erythrasma

Illustraties
Tabellen
Disclaimer