MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Het uitwendige oor omvat het uitwendige deel van het oor (oorschelp of pinna) en de gehoorgang (meatus acusticus externus). (zie Keel, neus en oren:OrenIllustraties)

Aandoeningen van het uitwendige oor omvatten verstoppingen, vooral door oorsmeer, infecties (otitis externa en perichondritis), eczeem en tumoren. Het uitwendige oor is ook vatbaar voor bepaalde typen verwondingen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Otitis externa

Illustraties
Tabellen
Disclaimer