MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Tumoren
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Tumoren

Oortumoren kunnen goedaardig (benigne) of kwaadaardig (maligne) zijn. De meeste oortumoren worden door de patiënt zelf ontdekt of door een arts die in het oor kijkt naar aanleiding van klachten over een verminderd gehoor.

Er kunnen zich in de gehoorgang goedaardige tumoren ontwikkelen waardoor deze verstopt raakt en er gehoorverlies en ophoping van oorsmeer ontstaat. Kleine zakjes met huidafscheiding (talgcysten), osteomen (bottumoren) en overmatige groei van littekenweefsel na verwonding (keloïden) zijn voorbeelden van goedaardige tumoren. De doeltreffendste behandeling is operatieve verwijdering van de tumor. Na de behandeling wordt het gehoor meestal weer normaal.

Basalecel- en plaveiselcelcarcinomen (zie Huidkanker: Introductie) zijn veelvoorkomende vormen van huidkanker die vaak op het uitwendige oor ontstaan na veelvuldige en langdurige blootstelling aan de zon. Wanneer deze vormen van kanker voor het eerst optreden, zijn ze goed te behandelen door middel van radiotherapie of door operatieve verwijdering. Bij carcinomen in een verder gevorderd stadium moet soms een groter deel van het uitwendige oor operatief worden verwijderd.

Een ceruminoom (kanker van de cellen die oorsmeer aanmaken) ontwikkelt zich in het buitenste gedeelte van de gehoorgang en kan zich uitzaaien. Een ceruminoom heeft echter niets te maken met ophoping van oorsmeer. De behandeling bestaat uit operatieve verwijdering van het kankergezwel en het omringende weefsel.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Perichondritis

Volgende: Verstoppingen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer