MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Het middenoor bestaat uit het trommelvlies (membrana tympani) en een met lucht gevulde ruimte waarin zich een keten van drie beentjes bevindt (gehoorbeentjes) die het trommelvlies en het binnenoor met elkaar verbinden. (zie Keel, neus en oren: Middenoor)

Het met vloeistof gevulde labyrint bestaat uit twee gedeelten: het binnenoor (slakkenhuis of cochlea) en het evenwichtsorgaan (halfcirkelvormige kanalen, sacculus en utriculus). Het middenoor fungeert als een geluidsversterker en het binnenoor zet mechanische geluidsgolven om in een elektrisch signaal dat via de gehoorzenuw (nervus vestibulocochlearis of VIIIe hersenzenuw) naar de hersenen wordt gestuurd. Aandoeningen van het middenoor en het binnenoor veroorzaken slechthorendheid soms met oorsuizen en duizeligheid.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Acute otitis media

Illustraties
Tabellen
Disclaimer