MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Myringitis
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Myringitis

Myringitis is een infectie van het trommelvlies door een virus of bacterie.

Het trommelvlies raakt ontstoken en op het oppervlak ontstaan kleine, met vocht gevulde blaasjes (vesiculae).

Er ontstaat plotseling pijn die 24 tot 48 uur aanhoudt. Er kan ook sprake zijn van enig gehoorverlies.

Een arts stelt myringitis vast na inspectie van het trommelvlies met een otoscoop. De meeste patiënten worden behandeld met pijnstillers en soms met antibiotica, omdat het niet gemakkelijk is vast te stellen of het een virale of bacteriële infectie betreft. Een arts kan de blaasjes eventueel doorprikken om de pijn te verlichten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Mastoïditis

Volgende: Neuronitis vestibularis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer