MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Mastoïditis
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Mastoïditis

Mastoïditis is een bacteriële infectie in de processus mastoideus, het bot achter het oor.

Deze aandoening kan acuut ontstaan vanuit een acute otitis media of langzaam wanneer een niet of onvoldoende behandelde ontsteking zich vanuit het middenoor uitbreidt naar het omringende bot, de processus mastoideus.

Er kan zich pus in het bot ophopen (abces). De huid over de processus mastoideus kan rood, gezwollen en gevoelig worden. De oorschelp wordt zij- en neerwaarts geduwd (‘afstaande oorschelp'). Andere symptomen zijn koorts en pijn in en rond het oor. De pijn is vaak aanhoudend en kloppend. Het gehoorverlies neemt geleidelijk toe.

Uit CT-scans (computertomografie) blijkt dat de luchtcellen (ruimten in beenderen die normaal met lucht zijn gevuld) in de processus mastoideus vocht bevatten. Naarmate mastoïditis zich verder ontwikkelt, worden deze ruimten groter. Bij onvoldoende behandeling kan mastoïditis leiden tot ontsteking van het labyrint met doofheid en duizeligheid, hersenvliesontsteking (meningitis), een hersenabces, bloedvergiftiging (sepsis) en overlijden.

De aandoening wordt behandeld met intraveneus toegediende antibiotica. Er wordt een monster genomen van de afscheiding uit het oor om te bepalen welk organisme de infectie veroorzaakt en welke antibiotica het best kunnen worden gebruikt om de bacteriën te vernietigen. Als het herstel eenmaal intreedt, wordt mogelijk overgestapt op orale antibiotica, die ten minste twee weken worden ingenomen. Als zich in een bot een abces heeft gevormd, moet dit operatief worden gedraineerd (mastoïdectomie).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Fractuur van het slaapbeen

Volgende: Myringitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer