MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière is een aandoening die wordt gekenmerkt door terugkerende aanvallen van invaliderende duizeligheid (vertigo: een draaierig gevoel), gehoorverlies en oorsuizen.

Vermoed wordt dat de aandoening wordt veroorzaakt doordat het volume van de vloeistof die normaal gesproken in het binnenoor aanwezig is, is toegenomen. Deze vloeistof wordt voortdurend aangemaakt en weer opgenomen. Bij de ziekte van Ménière wordt waarschijnlijk te weinig vloeistof opgenomen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

De symptomen bestaan uit spontane aanvallen van ernstige draaiduizeligheid, met misselijkheid en braken, gehoorverlies en oorsuizen. Deze symptomen houden meestal twee tot drie uur aan en soms langer. Het oorsuizen heeft voor en tijdens de aanval vaak een dreunend karakter. Later is het meer sissend. De patiënten nemen voor de aanval vaak een vol gevoel of drukgevoel in het aangedane oor waar Na de aanval herstelt het gehoor zich vaak. Afhankelijk van verdere aanvallen fluctueert het gehoor, maar het gaat in de loop der jaren meestal geleidelijk achteruit. De aandoening treft meestal slechts één oor.

Bij een bepaalde vorm van de ziekte van Ménière treden gehoorverlies en oorsuizen op maanden of jaren voordat de eerste aanval van duizeligheid plaatsvindt. Nadat de aanvallen van duizeligheid beginnen, kan het gehoor weer verbeteren.

Diagnose en behandeling

Een arts vermoedt de ziekte van Ménière vanwege de karakteristieke symptomen van duizeligheid in combinatie met oorsuizen en gehoorverlies in één oor. Er wordt gehooronderzoek en evenwichtsonderzoek uitgevoerd en er wordt soms een MRI-scan gemaakt om eventuele andere oorzaken uit te sluiten. Een zoutarm dieet en een vochtafdrijvend middel leiden bij sommige patiënten tot minder aanvallen. Tijdens een aanval kan de duizeligheid tijdelijk worden verlicht met orale geneesmiddelen als meclozine Handelsnaam
Suprimal
, lorazepam Handelsnaam
Temesta
of scopolamine Handelsnaam
Scopoderm
. Scopolamine Handelsnaam
Scopoderm
is ook als pleister verkrijgbaar. Misselijkheid en braken kunnen worden verlicht met behulp van zetpillen prochloorperazine Handelsnaam
Stemetil
.

Er zijn diverse chirurgische ingrepen bekend, maar deze zijn niet werkelijk effectief. In Nederland worden ze dan ook zelden toegepast. Bij dergelijke ingrepen wordt de druk van de vloeistof in het binnenoor verlaagd of wordt de evenwichtsfunctie vernietigd. De minst destructieve ingreep is plaatsing van een dun filmpje van soepel plastic in het binnenoor om overtollig endolymfe af te voeren en zo de druk te verlagen. Om het evenwichtsorgaan te vernietigen, kan een oplossing van gentamicine Handelsnaam
Garamycin
Septopal
Gentamytrex
Garacol
via het trommelvlies in het middenoor worden gespoten. De behandeling levert het beste resultaat op als deze enkele keren wordt herhaald. Deze behandeling kan echter ook leiden tot verder gehoorverlies. Door de nervus vestibularis door te snijden wordt de evenwichtsfunctie voorgoed vernietigd, terwijl het gehoor behouden blijft. De duizeligheid kan hierdoor onder controle worden gebracht.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Tumoren van de gehoorzenuw

Illustraties
Tabellen
Disclaimer