MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Neuronitis vestibularis

Neuronitis vestibularis is een aandoening die wordt gekenmerkt door een plotselinge, hevige aanval van draaiduizeligheid die wordt veroorzaakt door een ontsteking van de evenwichtszenuw.

Deze aandoening wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een virus. Neuronitis vestibularis kan zich voordoen als één enkele, opzichzelfstaande aanval van duizeligheid die enkele dagen aanhoudt, al komen bij veel patiënten in de weken daarna nog aanvallen van minder hevige duizeligheid voor. De eerste aanval van duizeligheid is meestal de hevigste. De aanval gaat gepaard met misselijkheid en braken en duurt drie tot zeven dagen. De ogen bewegen onwillekeurig met snelle bewegingen van de aangedane zijde weg (een verschijnsel dat ‘nystagmus' wordt genoemd). Elke volgende aanval is korter en minder hevig dan de vorige en vindt vaak alleen dan plaats wanneer het hoofd in een bepaalde stand staat. Het gehoor wordt gewoonlijk niet aangetast.

Om de diagnose te stellen worden gehoortests en een evenwichtsonderzoek uitgevoerd. (zie Duizeligheid en vertigo: Introductie)

Er wordt meestal een MRI van het hoofd gemaakt om er zeker van te zijn dat de symptomen niet worden veroorzaakt door een andere aandoening, bijvoorbeeld een tumor.

De behandeling van duizeligheid is dezelfde als bij de ziekte van Ménière en bestaat uit geneesmiddelen als meclozine Handelsnaam
Suprimal
, lorazepam Handelsnaam
Temesta
of scopolamine Handelsnaam
Scopoderm
. Misselijkheid en braken kunnen worden verlicht met behulp van zetpillen prochloorperazine Handelsnaam
Stemetil
. Als het braken lang aanhoudt, moeten er mogelijk langs intraveneuze weg vocht en elektrolyten worden toegediend. De duizeligheid gaat uiteindelijk vanzelf over.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Myringitis

Volgende: Oorsuizen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer