MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Fractuur van het slaapbeen

Door een slag tegen het hoofd kan een fractuur ontstaan van het rotsbeen en het slaapbeen (os temporalis, het schedelbot dat een deel van de gehoorgang, het middenoor en het binnenoor bevat).

Bij fracturen van het slaapbeen en het rotsbeen scheurt vaak ook het trommelvlies en kunnen ook de gehoorbeentjesketen en het slakkenhuis worden beschadigd.

Tot de symptomen behoren onder meer aangezichtsverlamming aan de zijde van de fractuur en ernstig gehoorverlies, waarbij sprake kan zijn van geleidingsslechthorendheid, perceptieslechthorendheid of een combinatie van beide. Verder kan er sprake zijn van bloedverlies uit het oor, bloed achter het trommelvlies of een vlekkerige blauwe verkleuring van de huid achter het oor. Soms lekt er helder hersenvocht vanuit de hersenen via de fractuur uit het oor of de neus. Weglekken van hersenvocht betekent dat de hersenen worden blootgesteld aan infecties.

De diagnose wordt gesteld door middel van een CT-scan. Soms wordt langs operatieve weg getracht de druk op de aangezichtszenuw op te heffen. Indien nodig wordt de beschadiging van het trommelvlies en van het middenoor weken of maanden later operatief hersteld.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Chronische otitis media

Volgende: Mastoïditis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer