MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Door de bouw van het gezicht en de oogkassen zijn de ogen goed tegen beschadigingen beschermd. De oogbol ligt in een holte die rondom door een harde botrand wordt beschermd. De oogleden kunnen zich snel sluiten om te voorkomen dat vreemde voorwerpen het oog bereiken (zie Biologie van het oog: Bescherming van het oog) en het oog kan een lichte stoot verdragen zonder beschadigd te raken.

Toch kan het oog letsel oplopen, soms zelfs zodanig dat het gezichtsvermogen verloren gaat of, in extreme gevallen, het gehele oog moet worden weggenomen. De meeste oogbeschadigingen zijn niet zo ernstig, maar zien er vaak wel ernstig uit door de grote bloeduitstortingen in de omringende structuren. Elke oogbeschadiging moet door een arts worden onderzocht om de ernst ervan te bepalen en te beoordelen welke behandeling vereist is.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Beschadiging door een stomp voorwerp

Illustraties
Tabellen
Disclaimer