MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Het bindvlies (conjunctiva) is het dunne, doorzichtige vlies dat de binnenzijde van het ooglid bedekt en dat doorloopt tot over het oogwit (de sclera), helemaal tot aan de rand van het hoornvlies (cornea). (zie Biologie van het oog: Introductie)

Het bindvlies helpt mee het oog te beschermen tegen binnendringende deeltjes en infectie veroorzakende micro-organismen door bij te dragen aan het onderhoud van de traanfilm (de dunne laag traanvocht).

De meest voorkomende aandoening van het bindvlies is bindvliesontsteking (conjunctivitis). Er zijn veel oorzaken van deze ontsteking, waaronder infecties door bacteriën (bijvoorbeeld Chlamydia), infecties door virussen of schimmels, allergische reacties, chemische stoffen of vreemde materialen in het oog en te lange blootstelling aan zonlicht. Bindvliesontsteking treedt meestal relatief kortstondig op, hoewel het soms maanden of jaren kan duren. Langdurige bindvliesontsteking wordt vaak door een chronische irritatie van het oog veroorzaakt, die optreedt wanneer een ooglid naar buiten (ectropion) of naar binnen (entropion) omkrult, bij gebruik van sommige oogdruppels of als gevolg van chronische droogte. Wat de oorzaak ook is, doorgaans hebben patiënten met bindvliesontsteking dezelfde symptomen, zoals rode ogen, jeuk of pijn, afscheiding en soms wazig zien.

Het oogwit is de witte buitenkant van de oogbol. Het oogwit biedt de oogbol een stevige structuur en beschermt deze tegen doorboring en scheuring. Het oogwit raakt zelden ontstoken (scleritis).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Allergische conjunctivitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer