MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Scleritis
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Scleritis

Scleritis is een diepe, uitermate pijnlijke ontsteking van het oogwit, met een paarse verkleuring, die het gezichtsvermogen ernstig kan aantasten.

Scleritis komt zeer vaak voor bij mensen tussen de 30 en 50 jaar en treft vrouwen vaker dan mannen. In eenderde van de gevallen treedt de ontsteking in beide ogen op. Scleritis kan optreden bij reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes of een andere auto-immuunziekte. Bij ongeveer de helft van de gevallen van scleritis is de oorzaak onbekend.

Symptomen zijn onder andere pijn in het oog (doorgaans een diepe, borende pijn) die vaak het slapen bemoeilijkt en de eetlust vermindert. Andere symptomen zijn bijvoorbeeld gevoeligheid van het oog, een grotere vochtafscheiding en gevoeligheid voor fel licht. Bij sommige mensen is de ontsteking zo ernstig dat deze een perforatie van de oogbol en verlies van het oog veroorzaakt.

Een arts stelt de diagnose ‘scleritis' op basis van de symptomen en het uiterlijk door middel van spleetlamponderzoek. Soms kunnen tekenen van scleritis worden gezien op een echogram of CT-scan (computertomografie).

Een arts behandelt scleritis met niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) of oraal toegediende corticosteroïden, zoals prednison Handelsnaam
Prednison
. Oogdruppels en -zalven zijn zelden zinvol om scleritis te behandelen. Als de patiënt aan reumatoïde artritis lijdt of niet goed op corticosteroïden reageert, kunnen er middelen nodig zijn die de werking van het immuunsysteem onderdrukken, zoals cyclofosfamide Handelsnaam
Endoxan
Cycloblastine
of azathioprine Handelsnaam
Imuran
.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Infectieuze conjunctivitis

Volgende: Trachoom

Illustraties
Tabellen
Disclaimer