MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Herpes zoster ophthalmicus

Herpes zoster ophthalmicus is een infectie van het oog veroorzaakt door het varicella-zoster-virus.

Herpes zoster is een virus dat in zenuwen groeit en zich ook uitbreidt naar de huid, waardoor gordelroos ontstaat. (zie Virusinfecties: Gordelroos)

Indien het voorhoofd of de neus geïnfecteerd raakt, is de kans groot dat het oog ook geïnfecteerd raakt, aan dezelfde kant als de huid.

Het oog wordt rood en pijnlijk en het ooglid zwelt op. Het geïnfecteerde hoornvlies kan opzwellen, ernstig beschadigd raken en er kan littekenweefsel worden gevormd. De weefsels achter het hoornvlies kunnen ontstoken raken (uveïtis), de oogboldruk kan verhoogd raken (glaucoom) en het hoornvlies kan gevoelloos worden, wat tot verwondingen kan leiden. De aanwezigheid van actieve gordelroos, een voorgeschiedenis van de kenmerkende uitslag of oude littekens van gordelroosuitslag kunnen een arts bij de diagnose helpen.

Wanneer een herpes-zosterinfectie in het gezicht het oog bedreigt, kan de kans op oogcomplicaties worden verminderd door in een vroeg stadium aciclovir Handelsnaam
Zovirax
Previum
-, valaciclovir Handelsnaam
Zelitrex
- of famciclovirtabletten te gebruiken. Ook corticosteroïden, gewoonlijk in de vorm van oogdruppels, kunnen het gewenste effect hebben. Oogdruppels als atropine worden gebruikt om de pupil verwijd te houden en een ernstige vorm van glaucoom te helpen voorkomen en om de pijn te verzachten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Herpes-simplex-keratitis

Volgende: Hoornvlieszweren

Illustraties
Tabellen
Disclaimer