MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Endoftalmitis
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Endoftalmitis

Endoftalmitis is een infectie in het oog.

Endoftalmitis wordt door organismen veroorzaakt die via de bloedbaan in het oog zijn terechtgekomen of het oog via een chirurgische insnijding of een verwonding zijn binnengedrongen. Een infectie in het bloed is afkomstig van intraveneuze toediening van geneesmiddelen, een abces (een ophoping van pus) of van chirurgische ingrepen elders in het lichaam. Een infectie wordt meestal door bacteriën veroorzaakt, maar schimmels of protozoën kunnen er ook verantwoordelijk voor zijn. Virussen kunnen ook zorgen voor uitgebreide ooginfecties, maar deze worden meestal niet ‘endoftalmitis' genoemd.

De symptomen kunnen ernstig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om pijn, roodverkleuring van het oogwit, overgevoeligheid voor fel licht en gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtsvermogen. De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen, een oogonderzoek, een kweek en soms ook op basis van tests op antilichamen of DNA. Voor de kweek kan een monster worden afgenomen van het kamerwater (de vloeistof in het voorste deel van het oog) en het glasachtig lichaam (de geleiachtige substantie in het achterste deel van oog) om te bepalen welke organismen voor de infectie verantwoordelijk zijn en welke geneesmiddelen het beste effect zullen sorteren.

Bij endoftalmitis moet direct worden ingegrepen. Een snelle behandeling is meestal nodig om het gezichtsvermogen te behouden. De behandeling begint meestal meteen: enkele uren vertraging kan in extreme gevallen al tot verlies van het gezichtsvermogen leiden. Er worden antibiotica gegeven. Welk antibioticum wordt gekozen, hangt af van het organisme dat de endoftalmitis veroorzaakt. Er kunnen ook corticosteroïden worden gegeven. Een operatie kan nodig zijn om geïnfecteerd weefsel uit het oog te verwijderen, waardoor de kans op het stoppen van de infectie groter kan zijn.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Diabetische retinopathie

Volgende: Hypertensieve retinopathie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer