MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Neuritis optica
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Neuritis optica

Neuritis optica is een ontsteking van de oogzenuw ergens in de zenuwbaan.

Neuritis optica kan worden veroorzaakt door een virusinfectie (vooral bij kinderen), vaccinatie, meningitis (hersenvliesontsteking), syfilis, bepaalde auto-immuunziekten (zoals multipele sclerose) en oogontsteking (uveïtis). (zie Uveïtis: Introductie)

De oorzaak van neuritis optica is echter vaak onbekend.

Neuritis optica veroorzaakt verlies van het gezichtsvermogen. Dit kan in lichte of ernstige mate in één of beide ogen optreden. Het gezichtsvermogen kan binnen enkele dagen verloren gaan. Het gezichtsvermogen in het betreffende oog kan variëren van vrijwel normaal tot volledige blindheid. Oogbewegingen kunnen pijnlijk zijn. Afhankelijk van de oorzaak kan het gezichtsvermogen beter worden, maar daarna in herhaaldelijke aanvallen steeds slechter worden.

De diagnose wordt gesteld door middel van onderzoek naar de reactie van de pupillen en het bestuderen van de achterzijde van de ogen met een oftalmoscoop. De blinde vlek (de kop van de oogzenuw aan de achterzijde van het oog) kan gezwollen zijn. Onderzoek naar het perifere gezichtsveld kan verlies van het gezichtsvermogen aan de randen van het gezichtsveld uitwijzen. Met een MRI-scan kunnen aanwijzingen voor multipele sclerose worden vastgesteld of, in een enkel geval, een tumor die op de oogzenuw drukt.

De meeste gevallen van neuritis optica gaan binnen een aantal maanden zonder behandeling over. In sommige gevallen kan het herstel echter door behandeling met intraveneuze corticosteroïden en andere geneesmiddelen worden bespoedigd en de kans op herhaling worden verkleind. Als een tumor op de oogzenuw drukt, wordt het gezichtsvermogen gewoonlijk beter als de druk eenmaal is weggenomen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Opticusneuropathie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer