MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Tumoren
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Tumoren

In zeldzame gevallen kunnen zich in de weefsels achter het oog goedaardige of kwaadaardige tumoren vormen. Tumoren kunnen ontstaan binnen de weefsels achter het oog en kwaadaardige tumoren in andere delen van het lichaam kunnen zich naar de weefsels achter het oog uitzaaien (metastaseren).

Deze tumoren kunnen het oog naar voren duwen (exophthalmus). Meestal is een biopsie nodig om te bepalen om welk type tumor het gaat en hangt de behandeling af van deze resultaten. De behandeling kan bestaan uit chirurgische verwijdering, bestraling, chemotherapie of een combinatie van deze behandelingen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Ontsteking

Illustraties
Tabellen
Disclaimer