MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Effecten van het ouder worden

Het is onduidelijk of het ouder worden zelf of de ziekten die zich kunnen voordoen bij het ouder worden, de oorzaak vormen van de geleidelijke veranderingen in het seksuele functioneren van de man. De frequentie, duur en kwaliteit van de erecties nemen bij de volwassen man geleidelijk af. Ook daalt de hoeveelheid van het mannelijke geslachtshormoon ( testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
), waardoor de geslachtsdrift (het libido) afneemt. De bloedtoevoer naar de penis wordt minder. Andere veranderingen zijn onder meer een afname in de gevoeligheid van de penis en in het ejaculatievolume, een minder duidelijk voorgevoel van de ejaculatie, een orgasme zonder ejaculatie, snellere detumescentie en een langere refractaire periode.

illustrative-material.sidebar 2

Testosteronsuppletietherapie

Vanaf de leeftijd van 30 jaar neemt de productie van testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
(het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon) gewoonlijk met gemiddeld 1 tot 2% per jaar af. Deze afname verschilt van de meestal snelle en nagenoeg algemene hormonale veranderingen tijdens de menopauze bij de vrouw, maar de daling in testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
wordt soms wel de mannelijke menopauze of andropauze genoemd. De snelheid van de testosterondaling varieert ook sterk per man; veel mannen van in de 70 hebben een testosteronspiegel die gelijk is aan die van de gemiddelde man van in de 30.

Alle mannen met een lage testosteronspiegel ontwikkelen bepaalde kenmerken die met veroudering samenhangen, waaronder afgenomen libido, afgenomen spiermassa, toegenomen vetmassa rond de buik, broze botten die gemakkelijk breken, afgenomen energiepeil, traag mathematisch en ruimtelijk denkvermogen en een laag aantal bloedcellen. Veel mannen hebben belangstelling voor inname van testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
om de ontwikkeling van deze kenmerken te vertragen of terug te draaien, maar dat is alleen zinvol bij mannen met abnormaal lage testosteronspiegels.

De meest verontrustende bijwerking van testosteronsuppletietherapie is verergering van prostaataandoeningen. Zonder het te weten hebben veel mannen kleine prostaattumoren die waarschijnlijk nooit tot symptomen zouden leiden. Door testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
gaan prostaattumoren soms groeien, dus door testosteronsuppletietherapie zou een onopgemerkte prostaattumor symptomen kunnen veroorzaken of dodelijk kunnen worden. Testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
verergert tevens goedaardige prostaathyperplasie, een niet-kwaadaardige vergroting van de prostaat.

Testosteronsuppletietherapie wordt alleen aanbevolen bij die patiënten bij wie een lage testosteronspiegel is vastgesteld en die geen prostaataandoening hebben. Mannen die testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
innemen, moeten geregeld worden gecontroleerd op prostaatkanker. Door een dergelijke controle kunnen tumoren in een vroegtijdig stadium worden opgespoord, wanneer zij vaker te genezen zijn.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Functie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer