MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Priapisme
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Priapisme

Priapisme is een pijnlijke, aanhoudende erectie die niet samenhangt met seksueel verlangen of opwinding.

Priapisme is waarschijnlijk het gevolg van afwijkingen van de bloedvaten en zenuwen waardoor er geen bloed kan wegstromen uit de zwellichamen (corpora cavernosa) van de penis. In de meeste gevallen wordt priapisme veroorzaakt door geneesmiddelen die via de mond worden ingenomen of in de penis worden geïnjecteerd om een erectie op te wekken. Andere bekende oorzaken van priapisme zijn bloedstolsels, leukemie, sikkelcelziekte, een tumor in het bekken en ruggenmergletsel. In sommige gevallen is de oorzaak echter onbekend.

Diverse symptomen helpen om een onderscheid te maken tussen priapisme en normale erecties. Priapisme houdt langer aan, meestal enkele uren. Priapisme gaat niet gepaard met seksuele opwinding en de erectie is pijnlijk. Bovendien is bij priapisme de eikel soms zacht.

De behandeling van de aandoening hangt af van de oorzaak. Het gebruik van een geneesmiddel dat priapisme lijkt te veroorzaken, moet onmiddellijk worden gestaakt. Injectie in de penis van een middel om de erectie op te heffen (bijvoorbeeld epinefrine Handelsnaam
Epinefrine
Epipen
, fenylefrine Handelsnaam
Boradrine
Visadron
, terbutaline Handelsnaam
Bricanylterfenadine
Triludan
of efedrine) kan verlichting geven bij priapisme veroorzaakt door de injectie van een geneesmiddel in de penis. Spinale anesthesie kan verlichting bieden als priapisme het gevolg is van ruggenmergletsel. Als een bloedstolsel de waarschijnlijke oorzaak is, is een operatie nodig om het stolsel te verwijderen of de normale circulatie van en naar de penis te herstellen. Als andere behandelmethoden geen effect hebben, kan priapisme meestal worden behandeld door met een naald en injectiespuit overmatig bloed uit de penis te verwijderen en door de bloedvaten met een vloeistof te spoelen om eventuele stolsels of andere obstructies weg te spoelen. Er kunnen één of meer van de vele geschikte geneesmiddelen worden gebruikt; welk middel wordt gebruikt, hangt af van de onderliggende oorzaak. Langdurig priapisme leidt meestal tot blijvende erectiele disfunctie.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Penistumoren

Volgende: Strictuur van de plasbuis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer