MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Hydrokèle
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Hydrokèle

Een hydrokèle is een vochtophoping in het vlies dat de zaadbal(len) bedekt.

Een hydrokèle kan al bij de geboorte aanwezig zijn of later ontstaan. De aandoening komt vaak na 40-jarige leeftijd voor. De oorzaak is meestal onbekend. Soms is de aandoening echter het gevolg van een aandoening van de zaadbal (bijvoorbeeld letsel, epididymitis of een tumor).

Een hydrokèle veroorzaakt normaal gesproken geen symptomen en wordt als een pijnloze zwelling rond de zaadbal gevoeld. De arts kan met een felle lamp op de zwelling (transilluminatie) schijnen om de diagnose te bevestigen. In ongebruikelijke situaties wordt echografisch onderzoek van de zaadbal uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een jonge man zonder aanwijsbare oorzaak voor de hydrokèle. Het echogram kan een eventuele infectie of tumor zichtbaar maken.

In de meeste gevallen vereist een hydrokèle geen behandeling. Als er echter sprake is van een ongewoon grote hydrokèle, wordt deze soms operatief verwijderd.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Epididymitis en epididymo‑orchitis

Volgende: Liesbreuk

Illustraties
Tabellen
Disclaimer