MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Verminderd libido
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Verminderd libido

Verminderd libido wil zeggen afgenomen geslachtsdrift.

De geslachtsdrift (het libido) verschilt sterk per man. Elke man heeft een andere mate van bevrediging van het libido. Soms is het libido tijdelijk verminderd door bijvoorbeeld vermoeidheid of angst. Ook neemt het libido doorgaans geleidelijk af met de leeftijd. Een aanhoudend laag libido kan bij een patiënt en zijn seksuele partner veel verdriet veroorzaken.

Soms is het libido gedurende het hele leven van de man laag. Een levenslang laag libido kan het gevolg zijn van traumatische seksuele ervaringen in de kinderjaren of van een aangeleerde onderdrukking van seksuele gedachten. Meestal ontwikkelt een laag libido zich echter na jaren van normaal seksueel verlangen. Psychische factoren, zoals depressie, angsten en relatieproblemen, liggen er vaak aan ten grondslag. Sommige geneesmiddelen (zoals middelen tegen hoge bloeddruk, depressie of angsten) en een afgenomen testosteronspiegel kunnen het libido ook verlagen.

Een patiënt met een verlaagd libido denkt minder aan seks. Hij verliest zijn interesse in seksuele fantasie en masturbatie en ook in seksuele activiteit. Zelfs seksuele stimulatie, door beelden, woorden of aanraking, wekken soms geen interesse. De patiënt behoudt vaak het vermogen tot seksueel functioneren. Sommige mannen blijven seksueel actief ten behoeve van hun partner.

Met een bloedonderzoek kan de testosteronspiegel in het bloed worden bepaald. De diagnose wordt meestal echter gebaseerd op de beschrijving van de symptomen die de patiënt geeft.

Als de oorzaak psychisch van aard is, kunnen diverse vormen van psychotherapie, waaronder gedragstherapieën, zoals de sensate focus-techniek (zie Seksuele disfunctie:OrgasmestoornisKader) helpen. Als de testosteronspiegel laag is, kan testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
worden toegediend, meestal als pleister of gel op de huid of als injectie. Als een geneesmiddel de oorzaak blijkt te zijn, kan de arts vaak proberen om de patiënt met een ander middel te behandelen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Retrograde ejaculatie

Volgende: Voortijdige ejaculatie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer