MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Geweld tegen vrouwen wordt in ruime zin gedefinieerd als ‘elke daad die bij een vrouw waarschijnlijk lichamelijke, seksuele of psychische schade of extreem lijden zal veroorzaken'. Geweld kan thuis, op het werk of elders plaatsvinden. Twee veelvoorkomende vormen van geweld tegen vrouwen zijn huiselijk geweld en verkrachting.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Huiselijk geweld

Illustraties
Tabellen
Disclaimer