MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Geboorteregeling betekent dat men gebruikmaakt van diverse methoden waarmee zwangerschap kan worden uitgesteld en het aantal zwangerschappen kan worden beperkt. Een paar kan anticonceptie gebruiken om zwangerschap tijdelijk te voorkomen of besluiten tot sterilisatie om zwangerschap definitief uit te sluiten. Met een abortus kan een ongewenste zwangerschap worden beëindigd wanneer anticonceptie heeft gefaald of niet is toegepast.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Abortus

Illustraties
Tabellen
Disclaimer