MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Syndroom van Klinefelter

Het syndroom van Klinefelter is een aandoening waarbij jongens met een extra X-chromosoom (XXY) worden geboren.

Het syndroom van Klinefelter komt betrekkelijk vaak voor. De meeste jongens met het syndroom hebben een normale of iets minder dan normale intelligentie. Veel van deze jongens hebben spraak- en leesproblemen en kunnen moeilijk plannen. De meesten hebben problemen met taalvaardigheden. Vroege problemen met taal kunnen soms leiden tot sociale-interactieproblemen die het gedrag beïnvloeden. Deze kinderen raken op school vaak in de problemen. Hun lichamelijke kenmerken kunnen sterk variëren, maar de meeste jongens met dit syndroom zijn lang en hebben lange armen. Verder hebben ze een normaal uiterlijk.

De puberteit begint meestal op de normale leeftijd, maar de zaadballen blijven klein. Tijdens de puberteit hebben ze vaak weinig baardgroei en soms is er sprake van enige borstvorming (gynaecomastie). Mannen en jongens met het syndroom zijn meestal onvruchtbaar. Mannen met het syndroom van Klinefelter krijgen vaker diabetes mellitus, chronische longziekte, spataders, hypothyreoïdie en borstkanker dan andere mannen.

Het syndroom wordt meestal voor het eerst vermoed in de puberteit, wanneer de meeste symptomen ontstaan. De diagnose wordt bevestigd door chromosoomonderzoek.

Jongens met het syndroom van Klinefelter hebben meestal baat bij logopedie en extra taaltraining en kunnen uiteindelijk goed op school presteren. Sommige mannen hebben baat bij behandeling met een mannelijk hormoon als testosteron Handelsnaam
Andriol
Testoderm
Testoviron
. De hormonen zorgen ervoor dat de botdichtheid toeneemt, waardoor breuken minder vaak zullen voorkomen. Verder stimuleren de hormonen de ontwikkeling van een mannelijker uiterlijk.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Syndroom van Down

Volgende: Syndroom van Noonan

Illustraties
Tabellen
Disclaimer