MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
XYY-syndroom
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

XYY-syndroom

Het XYY-syndroom is een aandoening waarbij jongens met een extra Y-chromosoom worden geboren.

Jongens met het XYY-syndroom zijn meestal lang en hebben taalproblemen. Het IQ is doorgaans iets lager dan dat van de andere gezinsleden. Deze jongens kunnen last krijgen van leerproblemen, aandachtsstoornis en lichte gedragsstoornissen. Men dacht vroeger dat het XYY-syndroom agressief of zelfs gewelddadig crimineel gedrag veroorzaakte, maar deze theorie is inmiddels verlaten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Triple-X-syndrome

Illustraties
Tabellen
Disclaimer