MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Luchtwegaandoeningen komen vaak bij kinderen voor. De ernstigste en meest voorkomende zijn astma, bronchiolitis en pseudo-kroep.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Astma

Illustraties
Tabellen
Disclaimer