MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Bij kinderen kunnen diverse aandoeningen van het spijsverteringsstelsel ontstaan. Bij al deze aandoeningen komen in verschillende gradaties pijn, braken of veranderingen in eetlust en darmfunctie voor. Het is de taak van de ouders om informatie te verstrekken op basis waarvan een arts kan bepalen of het al dan niet om een ernstige aandoening gaat en, in sommige gevallen, om hun kind te helpen om te leren leven met een chronische aandoening die uiteindelijk behandeling vereist.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Appendicitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer