MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Aandoeningen van keel, neus en oren komen bij kinderen uitermate vaak voor. Oorontstekingen komen bijna even vaak voor als verkoudheden. De ontsteking kan achter het trommelvlies (ontsteking van het middenoor ofwel otitis media) optreden of ervoor (ontsteking van het uitwendige oor ofwel otitis externa). (zie Uitwendige oor: Verstoppingen)

Keelontstekingen zijn meestal niet ernstig, maar zijn hinderlijk en kunnen leiden tot schoolverzuim en diverse bezoeken aan de huisarts. Een klein aantal kinderen heeft andere aandoeningen, zoals gehoorstoornissen en knobbels (massa) in de hals, en deze kunnen ernstig zijn. In het algemeen moet elke keel-, neus- of oorafwijking bij een kind, als er niet binnen enkele dagen verbetering optreedt, door een arts worden onderzocht.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Faryngitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer