MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Otitis media met effusie (OME)

Bij otitis media met effusie hoopt zich vocht op achter het trommelvlies. (zie Aandoeningen van het middenoor en het binnenoor: Acute otitis media)

Otitis media met effusie treedt vaak op na acute otitis media. Het vocht dat zich tijdens de acute ontsteking achter het trommelvlies heeft opgehoopt, blijft aanwezig nadat de ontsteking is verdwenen. Otitis media met effusie treedt soms ook op zonder voorafgaande ontsteking en kan het gevolg zijn van gastro-oesofageale reflux of verstopping van de buis van Eustachius door infectie of door een vergrote neusamandel. Otitis media met effusie komt uitermate vaak voor bij kinderen in de leeftijd tussen 3 maanden en 3 jaar.

Otitis media met effusie veroorzaakt weliswaar geen pijn, maar het vocht kan het gehoor hinderen en daardoor nadelige gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling, het leren en het gedrag.

De diagnose wordt gesteld door het trommelvlies te bekijken op kleur en aanzicht en door lucht in het oor te persen om te zien of het trommelvlies beweegt. Als het trommelvlies niet beweegt, maar ook niet rood ziet of bol staat en het kind weinig symptomen heeft, is er waarschijnlijk sprake van otitis media met effusie.

Otitis media met effusie verbetert vaak niet door behandeling met antibiotica of andere geneesmiddelen als decongestiva, antihistaminica of neussprays. Na een aantal weken of maanden verdwijnt de aandoening vaak vanzelf.

Als er na 3 maanden nog geen verbetering is opgetreden, heeft een operatie mogelijk effect. Een oorarts kan myringotomie uitvoeren, waarbij een sneetje in het trommelvlies wordt gemaakt, het vocht wordt verwijderd en een buisje in de insnijding wordt geplaatst (tympanotomie) om het vocht uit het middenoor naar het uitwendige oor te laten afvloeien. Sommige artsen voeren een myringotomie uit om vocht te verwijderen zonder een buisje te plaatsen. Deze ingreep wordt ‘paracentesis tympani' (‘doorprikken') genoemd.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Middenoorontsteking

Volgende: Vergrote keel- en neusamandelen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer